Jaké akce nás čekají?

O akcích a seminářích vás budeme včas blíže informovat. Těšíme se na vaši účast!
5. října 2013, 9.00−15.00, Ekoškolka Dobroděj
Zážitkový workshop intuitivní pedagogiky zaměřený na hru, živost a plnou pozornost k lidem.
Lektor: Peter Živý
„Človek sa hrá iba tam, kde je v plnom význame slova človekom, a je len tam úplne človekom, kde sa hrá.“ (Friedrich Schiller)
 
8.−10. listopadu 2013, Ekoškolka Dobroděj
Principy permakulturního pěstování, voda v zahradě, kompostování, mulčování, různé formy záhonků.
Lektorky:
Bc. Hana Syrová - zahradní architektka, věnuje se komunitnímu plánování a vztahu člověka k místu.
Ing. Zita Zapadlová - zahradní a krajinná architektka, odborná pracovnice institutu Veronica, pořádá semináře a spolupracuje s přírodě šetrnými staviteli.
 
11. ledna 2014, 9.00−14.00, Ekoškolka Dobroděj
Jsou děti v současné společnosti dostatečně v kontaktu s přírodou? Co můžeme udělat pro to, aby si děti pěstovaly k přírodě pozitivní vztah? A jaký vliv na děti příroda má?
Lektor: PhDr. Jan Krajhanzl, PhD.
 
čtvrtek 20. února 2014, Ekoškola Dobroděj
Seminář o tom, jak s dětmi mluvit o smrti a jak jim pomoci se s něčím tak nepochopitelným vyrovnat.
Lektorky: Blanka Dobešová, Alžběta Živá
 
středa 26. února 2014 19. hod., Hvězdová 10, Brno
Jak být waldorfským učitelem a nezbláznit se, ideál waldorfské MŠ a 1. stupně ZŠ, kolegia, slavnosti a také o tom, že je prostě dobré ocitnout se občas za hranicemi naší země i hranicemi nás samotných.
 
 
  • Kurz první pomoci u dětí
Kurz první pomoci u nejmenších vedený zážitkovou formou.
- připravujeme.
 
  • Kurz Respektovat a být respektován
Cyklus setkání s manžely Kopřivovými o výchově a mezilidských vztazích (v každém věku)
- připravujeme na podzim 2014.


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Kontakt

Akce při Ekoškolce Dobroděj

776 21 92 92

Přejít na stránky školky Dobroděj.